Plánice - Zdebořice – kaple sv. Vojtěcha

Ve Zdebořicích stojí za pozornost také kaplička sv. Vojtěcha a mohutné skalisko nad ní, ze kterého se za dobrého počasí naskýtá pěkný výhled do širokého okolí. Ke kapličce a skalisku se váže pověst o sv. Vojtěchovi a jeho stopách v kameni. Sv. Vojtěch měl údajně sloužit na skalisku nad kapličkou mši. Podobné legendy nalezneme na řadě míst Klatovska a Přešticka (například kaplička sv. Blažeje nedaleko Věckovic u Klatov). Pověsti se vztahují k místům, kde se sv. Vojtěch zastavil při své druhé cestě z Říma do Prahy.

Ze Zdebořické skály, která je součástí významného krajinného prvku tzv. Zdebořických drah je nádherný pohled nejenom na vlastní obec, ale také na panorama Šumavy.

Zdroj: Ing. Martin Kříž


Mapa