Běšiny - kostel sv. Bartoloměje

Kostel svatého Bartoloměje byl původně farním kostelem pro ves Podolí. Byl vybudován v gotickém slohu kolem roku 1370. V roce 1579 vyhořel a byl restaurován. V době vlády císaře Josefa II., na žádost osadníků a z rozhodnutí českobudějovického biskupa, byl chrám roku 1788 opuštěn a jeho zařízení přeneseno do zámeckého kostela v Běšinech. Potom již objekt nebyl udržován a v 19. století byl svévolně zbořen.

 

Chrám, který byl postaven ze žulových kvádrů měl v západním průčelí čtverhrannou věž s mohutnými opěráky v nárožních, přistavěnými teprve v 18. století. K chrámové lodi o rozměrech 10,9 x 8,4 metru přiléhala na severní straně později přistavěná sakristie. V polygonálním presbytáři, osvětleném třemi úzkými gotickými okny, jsou pozůstatky kamenných konzol, nesoucí žebra klenby. Okolo kostela sv. Bartoloměje byl ohrazen dřevěným plotem hřbitov, kde pohřbívala horní část Běšin, Hubenov, Podolí a Tržek. Na obezděném hřbitově v Úloze, pochovávala své zemřelé dolní část Běšin, Úloh, Hořákov, Rajsko, Tvrdoslav a Javoří. V roce 1781 spolu s uzavřením kostela v Úloze se mělo pochovávat pouze na hřbitově při kostele sv. Bartoloměje. Přiřazená část osadníků tuto změnu nesla v nelibosti až do roku 1804, kdy byl zřízen hřbitov v Běšinech a hřbitov při kostele sv. Bartoloměje byl zrušen.

Koncem srpna se koná u zříceniny kostela svatého Bartoloměje nad Běšinami tradiční Bartolomějská pouť. Po mši odsloužené pod širým nebem vedle torza kostela sv. Bartoloměje následuje celá řada kulturních vystoupení.

Jedna z pověstí praví, že nad obcí Běšiny, kde stojí v lese zřícenina kostela svatého Bartoloměje se ve výroční den zkázy kostela zde zjevuje černá postava mávající černým praporem. Každý, kdo ji spatří, tak podle pověsti brzy zemře.

Mapa