Běšiny - bývalý zámek

Původně v Běšinech stávala v centru obce mezi dvěma rybníky zemanská tvrz, která byla v první polovině 17. století přestavěna na renesanční zámek, z něhož se dodnes zachovala budova panské sýpky. Nad vchodem do 1.poschodí jsou znaky Koců z Dobrše a Nebilovských z Drahobuze. V druhé polovině 19. století byl v těchto prostorách zřízen lihovar, který byl v provozu do roku 2008. Lihovar postavil Bohumil Kron, který byl v té době nájemcem statku.V září 1924 ho koupil spolu se statkem Isidor Stern. Ten jej v roce 1923 pronajal lihovarnickému družstvu. Družstevní lihovar velmi dobře prosperoval. Kromě provozu lihovaru provádělo i distribuci sadbových brambor do množení, později též osiv obilovin. V této činnosti po 2. světové válce úspěšně konkurovalo Hospodářskému družstvu. Dařilo se mu zajišťovat pro své členy kvalitní odrůdy vyšších stupňů. Zřídilo také vlastní čisticí stanici osiv. Dne 23.6.1947 koupilo od pana Sterna lihovar i statek. K zestátnění lihovaru došlo 25. září 1952.
Zdroj: Leták okolím Běšin vydaný obcí Běšiny

Mapa