Běšiny - Úloh - místní část obce

V roce 1352 byla ves uváděna pod názvem Vloh, později Ouhlo. V roce 1414 se vyskytuje jméno pan Drslav Úložský - Úlehle z Úloha, v roce 1567 Hynek Svatoslav z Ouloha. Název vznikl pravděpodobně ze slova úlehl - pole ležící ladem. V roce 1924 byla provedena změna názvu z Ouloh na Úloh. Kostel sv. Petra a Pavla byl postaven v gotickém slohu a v roce 1763 upraven v barokním slohu, následně v roce 1781 zrušen a upraven na sýpku, později na obydlí. Ve vsi se nachází náhrobník Běšínů z Běšin ze 16.století a pošumavská roubená stavení s lomenicí.

Mapa