Velhartice - Hory Matky Boží

První zmínka o této místní části obce Velhartice je z roku 1511, kolem roku 1520 se zde otevírají první doly na zlato a později i na stříbro a roku 1522 byla osada povýšena na město. Doly postupně zanikají pro nerentabilní těžbu, později bylo provedeno několik pokusů o obnovu těžby, poslední pokus se uskutečnil v roce 1828. V centru obce stojí kostel Jména Panny Marie z roku 1637 a kaple Proměnění Páně s kapličkami křížové cesty z roku 1843. V 18. a 19. století se někdy užíval název obce jako Zlámané Hory. Později bylo městečko známo rozšířenou ruční výrobou obuvi.
Naučná stezka začíná v místním muzeu, kde se turisté mohou seznámit s historií městečka, starými řemesly (výroba obuvi), kulturním a společenským životem. Muzeum vlastivědného typu bylo založeno v roce 1995. V muzeu je rovněž stálá expozice těžby stříbra a památek na hornickou minulost. Další zastavení naučné stezky představí návštěvníkům krásné vyhlídky na Pošumaví, křížovou cestu, zbytky městského pivovaru, pásmo starých šachet a středověké důlní zařízení.

Mapa