Velhartice - kostel Narození Panny Marie

Gotická přestavba pozdně románské svatyně Narození Panny Marie, dominující Velharticím se uskutečnila již kolem roku 1330, ze staršího objektu zůstala stát severní strana lodi. Portál do lodi, zdivo i předpokládaný typ pavlačové tribuny odpovídají původnímu velhartickému kostelu na rozhraní 12. a 13. století. Některé prameny sice uvádějí tento údaj o sto let dříve, ale odborníci toto datum ne vždy akceptují. Rovněž se předpokládá, že věž byla postavena dodatečně, stejně jako sakristie, která byla postavena v roce 1833.

Mapa