Dolany - obec

Obec Dolany leží v údolí řeky Úhlavy 6 km severně od okresního města Klatov. Poprvé je ves připomínána v roce 1232, kdy patřila Drslavovi z rodu Drslaviců. Od roku 1238 je ves uváděna jako sídlo jedné větve pánů z Rýzmberka. Tento rod se ve vsi udržel až do 15. století a vybudoval zde i své sídlo – vodní tvrz, která původně sloužila pouze hospodářským účelům. Teprve o několik let později byla přistavěna obytná část. Objekt byl obehnán vodním příkopem. Tvrz poté často měnila majitele a prošla řadou úprav. V 18. století vlastnila dolanský statek jezuitská kolej v Klatovech. Jezuité tvrz rozšířili a upravili pro své potřeby. V posledním století byla tvrz rozprodána soukromým majitelům k bydlení, ale nyní chátrá.

Dominantou obce je kostel sv. Petra a Pavla z roku 1384. Roku 1796 byla provedena jeho celková rekonstrukce, kdy z původní gotické stavby byla ponechána pouze věž a zbytek kostela přestavěn do barokního slohu. Dnešní Dolany Vás přivítají malebnou návsí s upravenými domky. Prostor návsi doplňuje socha sv. Jana Nepomuckého a pomník padlých z roku 1920. V obci se zachovalo několik staveb lidové architektury, z nichž nejzajímavější je usedlost čp. 16. V horkých letních dnech se můžete osvěžit v zrekonstruovaném areálu dolanského koupaliště. V samotném areálu je sportovní hřiště pro tenis i volejbal. Obcí prochází cyklostezka č. 38. jež vede z Merklína až na Šumavu.

Vysoko nad řekou Úhlavou na ostrohu stával hrad Komošín ze 14. století. V 15. století přestal hrad být obýván a od té doby se rozpadal.

Ve vsi Svrčovec je možné nalézt barokní kapličku sv. Anny z roku 1875 a pomník padlým v 1. světové válce. V prostoru před kapličkou bylo vybudováno odpočinkové zázemí cyklostezky, kde je možno v příjemném prostředí načerpat sílu na další cestu.

U Malechova, konkrétně na Malechovské hůrce, se nacházejí pozůstatky haštalsko – laténského hradiště. V samotné vesnici naleznete sochu sv. Jana Nepomuckého a na návsi krásné stavby lidové architektury. Dolany se mohou pochlubit bohatou ochotnickou a loutkářskou tradicí. V současné době připravuje cca 2 hry ročně.

Zdroj: Propagační materiál mikroregionu Běleč

Mapa