Dolany - Řakom - vrch Doubrava

Zalesněný kopec je dominantou severozápadního okolí Klatov. Na jeho vrcholu se nachází řada telekomunikačních zařízení. Na východním úbočí Doubravy je archeologické naleziště v bývalém pravěkém hradišti. 
Podle pověsti si hradiště Lísek stavěli obři gigantickou stavbu. Dodnes jsou z ní vidět základy. Když obři zemřeli, rozhodli se je lidé pohřbít v lese. Hrob ale vykopali příliš mělký, takže kosti obrů se nacházely dlouho po okolí.

Mapa