Dolany - Svrčovec - tvrz

První zmínka o obci svrčovecké je uvedena v zápise z roku 1334, v němž se připomíná jako majitel pan Púta ze Svrčovce. Vesnice se nachází 4 km severozápadně od města Klatovy v údolí řeky Úhlavy v nadmořské výšce 400 m n. m. Jako první sídlo pánu ze Svrčovce se připomíná hrad Komošín vypínající se na vrchu Komošíně u Dolan. Ten byl obyvateli opuštěn až ve 2. polovině 15. století, kdy byla pány svrčovskými vystavěna v bezprostřední blízkosti vesnice pohodlná mohutná tvrz. Rod pánů ze Svrčovce rovněž vlastnil hrad Svrčovec. 

První zmínka o svrčovecké tvrzi se datuje z roku 1510.Tvrz ve Svrčovci je velmi zajímavou stavbou a v Čechách se nachází jen málo takových. Jedná se o tvrz kruhového půdorysu s obvodovou zástavou. Budovy tvrze obklopují velké kruhové nádvoří. Za zadní stěnou tvrze se nacházel dnes již neexistující vodní příkop. Tvrz páni ze Svrčovce prodali a poté často objekt měnil majitele. Po roce 1805, kdy tvrz koupil od klatovských jezuitů rod Černínů z Chudenic, kdy byla budova upravena na pivovar. Následně v ní byla zřízena ruční přádelna vlny a později byla stavba rozčleněna na 7 čísel popisných a začala sloužit k obytným účelům, k nimž slouží dodnes. 

V roce 1875 byla postavena na návsi kaple k poctě sv. Anny, a to na místě, kde byla původně dřevěná zvonice. V blízkosti této zvonice stávala na kamenné podezdívce socha sv. Anny, která byla následně umístěna jako oltář v nově vystavěné kapli. Ta byla vysvěcena vikářem Aloisem Matoušovským z Dolan.
Zdroj: www.obec-dolany.cz

Mapa