Dolany - Výrov - místní část obce

Těsně u Malechova se nachází na břehu řeky Úhlavy vesnička Výrov. V historických pramenech se o hovoří o Jindřichu z Výrova, dále pak v polovině 16. století je ves zapsána jako Wayrow a pak po čtyři století se vyskytuje jako Weyrow. V obou případech je zachycena nespisovná podoba Vejrov.  Název Výrov byl použit až v roce 1848. Podle pojmenování této vesničky se dá soudit, že tu měl majetek, pravděpodobně dvůr, jakýsi Výr. Toto jméno sice není v minulosti nijak doloženo. Jméno vzniklo pravděpodobně od slova výr, což bývalo nejen označení ptačího druhu, ale také nadávka , která doznívá i dnes ve spojení Ty jsi ale výr. 
Dokud byl Malechov samostatnou obcí, byl Výrov jeho osadou. Postupně Malechov společně s obcí Výrov připadl k Dolanům.
Zdroj: www.obec-dolany.cz

Mapa