Dolany - kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech byl postaven v letech 1794 - 99. Přízemí věže je patrně ze 17. století a je zbytkem staršího kostela. Dějiny kostela začínají již ve 14. století (1384), ale původní stavba se nedochovala, protože koncem 14. století došlo ke zbourání starého kostela a k výstavbě nového. Základní kámen byl položen v roce 1797. Kámen byl vykopaný u vsi Svrčovci, a do kamene byly vloženy ostatky svatých mučedníků Pia, papeže Prima, Placida a Reperáta, tehdejší mince a dvě listiny psané česky a latinsky. Ze starého kostela zůstala jen stará věž 32 m vysoká.

 

Ke stavbě byl použit materiál ze zrušené kaple sv. Jana Křtitele nad Týncem a ze zrušeného kostela sv. Wolfganga z Chudenic. Nový kostel byl posvěcen roku 1799. Je jednolodní s postraními chory a dvěma sakristiemi, 23 m dlouhý a 16 m široký.

 

Vnitřní vybavení kostela pochází až na několik vyjímek většinou z 19. století. Hlavní oltář je dřevěný, mramorovaný se zlatými ornamenty, pozdně renesančního slohu z konce 16. století. V roce 1872 byly zhotoveny dva postranní oltáře: svatého kříže a zemských patronů. Ze stejného období je i kazatelna. Křížová cesta byla zakoupena v roce 1859 od plzeňského malíře Herzoga, který také namaloval hlavní oltářní obraz sv. Petr a Pavel u Matky Boží Pomocné (1858). V jubilejním roce 1897 byl pořízen oltář Panny Marie Lurdské. Socha s jeskyní pochází z Tyrolska.

 

K nejstarším částem kostela patří kříž na levém bočním oltáři, který dal postavit Jan Fischer v roce 1664 a v pravém rohu lavarotia se nachází zbytek refektáře jezuitské koleje z Klatov z konce 16. století.
 

Pramen: informace vyvěšené v kostele v Dolanech


Mapa