Strašín - obec

Strašín leží asi 15 km jihovýchodně od Sušice a 9 km severovýchodně od Kašperských Hor v okrese Klatovy v nadmořské výšce 650 m. K obci náleží osady Věštín, Nahořánky, Maleč a Zuklín.
Podle jedné domněnky je jméno „Strašín“ odvozeno z osobního jména „Stráša“ (Strášův dvůr, sídlo), podle další od strážní funkce vsi u stezky z bavorského Pasova. Nabízí se také teorie, podle které zde v minulosti došlo k nějaké strašné nebo strašidelné události. Název obce prošel dlouhou cestou, než dosáhl dnešní podoby. V roce 1254 se v dochovaných materiálech objevuje tvar Strahen, roku 1274 Strazen, roku 1380 Strassin, roku 1405 Strassin, na počátku 17. století Strassen, po roce 1617 Strassyn, roku 1924 pak Strašeň. V roce 1924 byl úřední název obce změněn na dnešní tvar Strašín.
Na severním okraji obce stojí významná církevní památka – kostel Narození Panny Marie. V lese nad částí obce Lazna se nalézá chráněný přírodní výtvor mrazové srázy, ukázka mrazového zvětrávání hornin.
Strašín je rodištěm Prof. MUDr. Karla Rašky, DrSc. (nar. 17. 11. 1909 ve Strašíně, zemřel 21. 11. 1987 v Praze), syna řídícího učitele strašínské školy. Prof. Raška byl významný epidemiolog a mikrobiolog, jeho pamětní tabule je umístěná na zdi strašínské školy.
Román Karla Klostermanna Hostinný dům se odehrává ve Strašíně, v budově čp. 16, dnešním sídle obecního úřadu a kulturního domu.
Zdroj: Přátelé Šumavy o.s. informační leták, 2017

Mapa