Strašín - jeskyně

Jeskyni naleznete severozápadně od Strašína, po pravé straně silnice vedoucí ze Strašína do Sušice, na úpatí vrchu Na Palových. Původní vchod do jeskyně byl rozšířen odstřely v bývalém nevelkém lomu.
Jeskyně je vytvořena v krystalických vápencích vápencové čočky. Vstupní otvor ústí do hlavní prostory jeskyně, 23 m dlouhé, 12 m široké a až 3 m vysoké, která se svažuje k severu, kde je v nejhlubším místě jezírko s kolísavou výškou hladiny. Z hlavní prostory vedou všemi směry nevysoké chodby a plazivky. Dno jeskyně je pokryto kameny a jíly s vysokým obsahem limonitu. Celková délka jeskynních prostor je asi 200 m. Ve stropě jeskyně jsou vyvinuté mísovité a hrncovité prohlubně vzniklé korozí způsobenou kondenzovanou vodou. Při vzniku jeskyně se mohlo částečně uplatnit i nekrasové rozpouštění vázané na účinky kyseliny sírové, uvolňované oxidací pyritu (podle J. Cíchy: Jeskyně a historická důlní díla v jižních Čechách a na Šumavě, nakladatelství Kletr Plzeň, 1999).
V jeskyni se nachází tzv. kořenové stalagmity tvořené kořeny stromů rostoucích nad jeskyní, které prorůstají do jeskyně. Pokud kořínky zasáhne voda skapávající ze stropu jeskyně, začnou se větvit a rostou směrem ke stropu jeskyně. Kořenové stalagmity často dotváří zrnka zeminy splavená kapající vodou.
Strašínská jeskyně je chráněným zimovištěm netopýrů. Informace o možnosti jak navštívit jeskyni jsou k dispozici www.strasin.cz

Mapa