Strašín - studánka a kaplička u kostela

Za kostelem se průchodem ve zdi dojde ke kapličce s obrazem Panny Marie, před kterou je balvan, na kterém se v 16. stol. měla zjevit Panna Maria faráři a poustevníkovi Martinu Rezkovi Strakonickému. Na znamení svého zjevení utvořila ve skále důlek, ze kterého ihned „vyprejštila voda“, prý blahodárná pro oči. Tímto zjevením započala tradice uctívání tohoto místa. 
Zdroj: Přátelé Šumavy o.s., informační leták, 2007.

Mapa