Chanovice - rozhledna

Vrchol kopce Chlum byl pro stavbu zvolen pro jeho polohu v blízkosti obce a na hraně Chanovského hřebene, z kterého je možné pozorovat celé panoráma Šumavy, od Českého lesa přes střední Šumavu až k Prachaticku a Lipensku. Vidět je i do vnitrozemí na Blatnou, Písek a na Brdy. Vhodná je i snadná dostupnost pro pěší turisty od chanovického zámku a skanzenu. Stavba je realizována na ploše 5 x 5 m bez nutnosti kácení lesního porostu.
Rozhledna je zděná se čtvercovým půdorysem ve dvou nad sebou ustupujících šířích s osmibokou plochou pro rozhled zastřešenou osmibokým jehlanem. Stavba přístupové věže je z betonových cihel s vyspárováním a samotná vyhlídka ze dřeva. Schodiště je kovové.
Rozhledna je součástí naučné stezky „Příroda a lesy Pošumaví“, která spojuje zámecký areál s rozsáhlým parkem anglického typu, přes smíšené lesy, se skanzenem lidové architektury. Vše navazuje na partnerské činnosti na Prácheňsku a na projekty měst a obcí v okolí. 

Mapa