Hartmanice - Dobrá Voda - muzeum Šimona Adlera

Muzeum bylo slavnostně otevřeno 9. července 1997. Muzeum zachycuje život židovské komunity na Šumavě. V sále nad muzeem se konají společenské akce nadregionálního významu.

Muzeum Dr. Šimona Adlera bylo vybudováno v roce 1997 jako památník židovského historika a rabína, který se zde narodil a v roce 1944 se stal obětí holocaustu v koncentračním táboře Osvětim. Úvod expozice je věnován jeho životu a osudům jeho synů Sinae a Matytiahu Adlerových, žijících v Izraeli.

Druhá část expozice je věnována kultuře Židů a náboženství židovských obyvatel v západočeském příhraničí od Kraslic na severu po Modravu na jihu. Expozice je uvedena seznamem a fotodokumentací 110 zaniklých židovských obcí s dochovanými stavebními památkami a prezentuje dále předměty každodenního života židovské obce. Součástí expozice je i rekonstrukce původních košer jatek a interier pošumavské hospody.

Předposlední část na unikátních exponátech představuje návštěvníkovi především židovské sakrální předměty ze sbírek Západočeského muzea. Dokumentace života židovské rodiny je rozdělena na nejdůležitější mezníky: narození, obřízka chlapců, bar - micva, svatna a závěr života.

Závěr expozice tvoří rekonstrukce interiéru, dokumentující každodenní život Židů v daném regionu na přelomu 19. a 20. století, kdy zde žil obchodník Wilhelm Adler a prožíval zde své dětství a školní léta Šimon Adler.

Pojetí expozice a památníku, které je orientované především na každodenní život židovské menšiny v západním pohraničí Čech je přínosem pro poznání mnohonárodnostního obyvatelstva Šumavy a ukazuje, že lidé různého vyznání a různých národností, žijící v jednom geografickém prostředí mohou tvořit jednotnou sídelní komunitu, pokud se nestanou předmětem politické manipulace.

Muzeum vzniklo z iniciativy a za finančního přispění pana Matytiahu Adlera, viceprezidenta Touro College Jerusalem / New York, nákladem města Hartmanice a ministerstva kultury ČR. Součástí muzea je auditorium pro 50 návštěvníků. V budově je dále umístěna expozice historie Hartmanic a okolí, včetně ukázek tradičních šumavských řemesel. Muzeum je umístěno v osadě Dobrá Voda u Hartmanic poblíž kostela sv. Vintíře a léčivého pramene vyvěrajícího v nevelké vzdálenosti od něj. Výhled z Dobré Vody na okolní krajinu s hradem Kašperk patří k nejhezčím šumavským pohledům.

V druhé polovině minulého století sloužila budova jako správní středisko vojenského újezdu.

Na muzeu je umístěna pamětní deska PhDr. Šimonu Adlerovi. Šimon Adler se narodil 15. září 1889 v Dobré Vodě u Hartmanic. Po rabínské přípravce působil ve slovenských Topoľčanech, kde studoval v letech 1897 - 1901.

Potom se dále vzdělával na rabínském semináři ve Frankfurtu nad Mohanem v letech 1901 -1905 a na univerzitách ve Würzburgu a Giessenu v letech 1905 - 1908.Dále působil jako učitelna Israelitische Fortsbildungsschule (1909 - 1913) ve švýcarské Basileji. Zde pokračoval v univerzitních studiích.Těsně před první světovou válkou učil v belgických Antverpách.

V letech 1915 - 1916 byl rabínem ve Staňkově, a přitom ještě mimořádným posluchačem na německé univerzitě v Praze.

Od roku 1914 až do dvacátých let minulého století byl archivářem Židovské náboženské obce v Praze, ve dvacátých a třicátých letech pracoval i v Nejvyšší radě svazu židovských náboženských obcí v Čechách, zejména se podílel na činnosti jeho památkové komise a přitom učil náboženství nejen na různých státních školách, ale i na židovských školách v Antverpách v letech 1921 - 1926. V té době již byl rabínem na Zbraslavi.

V roce 1943 odjel s transportem do Terezína a odtud do vyhlazovacího tábora v Osvětimi, kde v létě v roce 1944 zemřel.

Na Dobré Vodě otevřeli jeho dva synové muzeum věnované jeho památce i židovské komunitě na Šumavě.


Mapa