Soběšice - Vycházkový okruh hajného Nasse

Tříkilometrový vycházkový okruh po Soběšickém háji v nádherném lesním prostředí na samém okraji lamberského panství, kde šlechta pořádala velkolepé hony. Za úspěšnost lovu ručili revírníci a hajní ve službách svých chlebodárců. Významným představitelem oddaného hajného byl Felix Nass, který působil dlouhá léta v místní hájence U Rebšteka a v místních lesích udržoval pořádek a prosperitu. Ve volném čase tesal do místní kvalitní žuly nápisy oslavující majitele panství a samotného císaře Františka Josefa I. Hajný byl znám jako lidový léčitel, bylinkář a rovnač kostí, jak zvířecích, tak i lidských. Ve své služební horlivosti prý zakazoval i vlastní ženě pálit v kamnech klestí z lesa. Vrchnostenský hajný Felix Nass se narodil 18.5.1841 v Bedřichově číslo 13 u osady Cetoraz. Jeho otec Josef působil rovněž jako vrchnostenský hajný ve Voboře v témže okrese. Matka rozená Posekaná se narodila roku 1816 v Kameni u Pacova.

Felix Nass se oženil v Bukovníku  25.11. 1884 s Terezií rozenou Ritschelovou.  Manželé Nassovi měli sedm dětí, Za zmínku stojí pohnutý osud jednoho z nich, Karla. Ten byl rovněž panským hajným a krátce působil na hájence ve Ždánově, kde se říkalo U Nassa. Poté byl v hájence v Buděticích a v roce 1931 tragicky zahynul na posedu na vrchu Čepičná ve věku 43 let. Vyšetřování zcela neodhalilo příčinu smrti, lidé věřili v zastřelení pytlákem, ale mohla to být i nešťastná náhoda. 

Hajný Felix Nass zemřel 15.12,1917 v Soběšicích. Jeho odkazem není jen pár vytesaných kamenů, ale mnoho mohutných jedlí douglasek, které hajný vysázel. Vítr ve větvích těchto velikánů ševelí jméno Nass....

Na stezce jsou k vidění i stopy lidské činnosti. Od nepaměti zde byl těžen granit, používaný na mezníky, křížky, náhrobní kameny a různé stavební prvky. Po stezce se přijde i  ke kamennému památníku hraběte Emila Antona Lamberka, který tragicky zahynul při lovu roku 1836.  

Pramen: Vysvětlující tabule na vycházkovém okruhu. 


Mapa