Kolinec - Mlázovy - zámek a zámecký park

Barokní zámek – stálá expozice

K výročí 300 let od stavby barokního zámku byla v roce 2021 pro veřejnost zpřístupněna polovina přízemí. Můžete vidět původní klenuté prostory a obnovenou barokní černou kuchyň, jejíž obnova nebyla jednoduchá a která by i dnes mohla sloužit svému účelu. Dále je v zámku umístěna expozice věnovaná historii panství Mlázovy, ukázky žulových výrobků tradičního kamenictví, můžete nahlédnout do staré školní třídy a je zde zachycen zajímavý příběh posledního majitele JUDr. Dušana Zachystala a jeho rodiny.

Zámecký park přístupný veřejnosti

Veřejnosti je též přístupný zámecký anglický park. Nejstarší stromy jsou staré až 300 let. Největší obvod kmene má lípa v dolní části parku - přes 5 m. K méně obvyklým stromům patří douglaska tisolistá a jedlovec kanadský. Nejzajímavějším stromem v parku je dub střihanolistý (Quercus robur v. filicifolia). Jeho střapaté listy připomínají kapradí.

V parku se nachází unikátní ručně tesaný kuželník, který má sloupy ve tvaru kuželek a jsou každý z jiného kusu dřeva označené symbolem stromu. Vznikla tak mini galerie šumavských dřevin. V parku je také obří královské křeslo vytesané ze staletého dubu. Na nádvoří si můžete zahrát obří šachy ručně vyřezávané z lipového dřeva, obří dámu a člověče, nezlob se.

Stručná historie panství Mlázovy

První písemné zmínky o Mlázovech pocházejí z roku 1369. Někdy po té se ve vsi usídlil rytířský rod používající predikát „z Mlázov“.

Na přelomu 15. a 16. století zde byl Jan Mlázovský z Těšnice, po něm syn Petr Mlázovský z Těšnice. Během dalších let se tu vystřídalo několik majitelů, až panství včetně i poprvé v pramenech zmíněné tvrze kupuje v r. 1591 Jindřich Ladislav Tomek z Čejkov a jeho potomci vlastnili panství více než sto let. Krátce tu byl pánem Jan Václav Příchovský z Příchovic.

Roku 1712 koupil panství Jan Vilém Bernklau ze Schonreithu (uváděn též jako Pernklo ze Šenrejtu) a v roce 1721 nechal na místě tvrze postavit barokní zámek. Již v roce 1722 umírá a zámek dědí jeho dcera provdaná Bergová z Bergu, po ní její syn a následně jej kupují příbuzní jeho ženy z rodu Dohalských z Dohalic.

Po té se opět vystřídalo více majitelů, až zámek v roce 1820 kupuje František Xaver hrabě Deym ze Stříteže. Od něj pak panství odkoupil jeho zeť František Václav Veith. Za jeho panství v letech 1829 – 1851 doznaly Mlázovy rozkvětu, r. 1834 nechal postavit klasicistní faru a školu s bohatou knihovnou, chudobinec a též klasicistní křídlo zámku (dnešní penzion). Byl velkým vlastencem. Po jeho smrti se majitelem panství stává Bernard Kleist c.k. vojenský auditor, po smrti otce se o panství starají sourozenci Kleistovi, tento rod panství vlastnil od roku 1851 do 1906.

Od 1906 do 1919 byl majitelem hrabě JUDr. Jindřich Taaffe z Nalžov (původ rodu je z Irska), za jeho držení se růže ze zámeckých skleníků posílaly až do Vídně k císařskému dvoru a vyráběl se zde sýr. Po pozemkové reformě opět dochází ke střídání majitelů a v r. 1937 zámek kupuje JUDr. Dušan Zachystal, generální ředitel Hospodářského svazu československých přádelen bavlny. Do Mlázov se přistěhoval v r. 1938 s manželkou Amálií a dcerou Dagmar. Po Hitlerově nástupu k moci v Německu se aktivně podílel na odklonu obchodů s bavlnou, tak aby nešel přes Německo, a tak je připravil o profit. Vzhledem k této skutečnosti byl hledán gestapem a r. 1942 zatčen. Postupně prošel šesti koncentračními tábory jako politický vězeň. Do Mlázov se vrátil v srpnu 1945. Zámek stačil prodat před znárodněním a v Praze pracoval jako řadový úředník až do odchodu do penze, jeho dcera Dagmar žije v Kanadě.

Od roku 1947 až do roku 2000 vlastnila zámek obec Mlázovy a později městys Kolinec. Od roku 2000 po současnost je vlastníkem Šperl, spol. s r.o., rodinná firma se sídlem v Sušici.

V roce 2005 (po cca 50 letech) se podařilo sjednotit celý areál zámku, který byl po roce 1948 rozdělen mezi mnoho majitelů. V roce 2006-2007 proběhla rekonstrukce severního křídla zámku na penzion. V posledních letech se postupně pracuje na rekonstrukci barokního zámku, v části přízemí vznikla v roce 2021 expozice.


Mapa