Hartmanice - Zlatá stezka - dálková turistická trasa

Od středověku spojovala Čechy s Podunajím historická Zlatá stezka, která dostala jméno podle bohatství, jež přinášela. Systém tras se ustálil v podobě tří hlavních větví: prachatické, vimperské a kašperskohorské. Dnes je možno díky společnému projektu Plzeňského a Jihočeského kraje se vydat po stopách těchto historických stezek a seznamit se s jedinečnou přírodou a unikátními pamětihodnostmi „Zelené střechy Evropy“. Stačí sledovat nově vyznačené turistické trasy o celkové délce 631 km, které vznikly v rámci projektu Interreg a navazují na stejnojmennou síť ve východním Bavorsku (Goldsteig), s níž jsou propojeny třinácti přeshraničními cestami.
Na území Turistické oblasti Pošumaví z.s. a MAS Pošumaví z.s. je vhodným turistickým východiskem Dobrá Voda u Hartmanic, odkud se lze vydat jižním směrem přes Kašperské Hory třeba až do Českých Budějovic nebo západním směrem přes Hartmanicko na Kdyňsko a dále až  do Chodové Plané. 

V Bavorském lese byla síť Zlatých stezek rozšířena o historické obchodní cesty – Bavorskou cestu (107 km), Českou cestu (51,7 km), Vintířovu stezku (71,8 km) a prachatickou větev historické Zlaté stezky (39,1 km) o celkové délce 270 km. V Hornofalckém lese umožňují propojení již existující modré propojky, jako např. Nurtschweg.

Na české straně rovněž existuje hustá sít propojovacích cest. V plzeňském regionu je to sedm přeshraničních přechodů, v jižních Čechách je jich pět a k tomu dvě přiváděcí trasy. Tak je možné podle chuti a nálady přejít ze Zlaté stezky na bavorské straně na českou trasu s celkovou délkou 289 km a samozřejmě se i po této trase vrátit.

Bližší informace o Zlaté stezce včetně interaktivních map jsou k dispozici na stránkách projektu zde


Mapa