Pačejov - obec

Ve středověku byla ves až do roku 1305 v majetku kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Její historie je tudíž velmi stará, první písemná zmínka o Pačejovu pochází již z roku 1227.

Ve středověku zde stávala tvrz, jejíž hmota je dochována v areálu budov bývalého panského dvora, lidově nazývaného "Zámeček". Po ztrátě své sídelní funkce v 17. století, sloužila tvrz dlouhá léta jako sídlo správy lesního úseku revíru Pačejov, který byl majetkem horažďovického panství. V západní stěně budovy je osazen náhrobník "Urozené paní Worssily Pernklobowy narozené Heim ze Stříteže a na Pačejově" z roku 1628.

Na návrší nad vsí stojí pseudogotický kostel z roku 1871. Byl postaven stavitelem E. Pillerem na místě starého kostelíku, který byl ve velmi špatném stavu.

V roce 2019 se obec Pačejov stala Vesnicí roku v Plzeňském kraji. 


Pramen: Střípky Horažďovicka - pro Sdružení obcí Slavník vydal AgAkcent s.r.o.

Mapa