Předslav - Měchurova hrobka

Původní hrobku rodu Měchurů nechal v roce 1813 postavit bohatý pražský advokát, sedlák a zároveň tchán Františka Palackého Jan Měchura. Protože v rodině se mluvilo výhradně německy je znám i pod jménem Johann Miechura. Jan Měchura byl dvakrát ženatý. Prvním sňatkem a svojí advokátní praxí nabyl velkého majetku, který dále rozšiřoval koupí nemovitostí. V předslavské kronice o tom stojí: "Spojené statky Předslav, Otín, Habartice, Chuchle zdědil r. 1780 syn Jan Vincenc Janovský z Janovic, který r. 1782 prodal dvůr Chuchle. Po jeho smrti byly ostatní tři statky ve veřejné dražbě prodány pro veliké dluhy, které na statcích těch vázaly. Statky ty koupil za 96 000 fl. svobodný pán Ferdinand ze Sternfeldu. Majitel tento počal stavěti otínský zámek a předslavskou zvonici. Sotva byly základy vystavěny, zemřel. Statky odkázal své dceři Aloisii, provdané Somsisch de Saaz, která je dne 5. srpna 1809 za 114 000 fl. prodala zemskému advokátu z Prahy JUDr Janu Měchurovi, který stavbu zámku otínského r. 1810 dokončil." Kromě dalších majetků Měchurovým v Pošumaví patřil i zámek v Chocomyšli. Vlastní hrobka byla původně postavena a vysvěcena jako kaple Pozdvižení Svatého Kříže. Pravděpodobně počátkem 20. století byla kaple zbořena a na novém předslavském hřbitově byla zřízena podzemní hrobka, jejíž podoba se dochovala dodnes. Do ní byly přeneseny rakve s ostatky rodiny Měchurových z původní kaple. 

Mapa