Bolešiny - obec

První písemné zmínky o Bolešinech jsou z roku 1524, kdy Bolešiny Chrást (zašlá ves) a Pečetín patřili pod panství Zelenohorských. Další písemnou zmínku je možné datovat do roku 1566, kdy Bolešiny patřily rodu Kaffunků z Poborovic. Cenná písemná zpráva je z roku 1584, kdy ves vlastnili pánové ze Štenberka, kteří ji získali dělením panství Zelenohorského a Plánického. Štenberkové prodali ves v roce 1612 panu Přibíkovi, Kocovi z Dobrše a osada se stala součástí obytského panství. V roce 1789 se majitelem Bolešin stal hrabě Thun. Od roku 1827 byla obec majetkem Maltézských rytířů. Samotná obec Bolešiny je poměrně mladá. Přesto však ve světě historiků a znalců nejstaršího osídlení naší vlasti jsou známy nálezy z jejího okolí. U silnice u osady Čínovec stojí nepřehlédnutelná památka - kaplička Na Stráni zasvěcená Panně Marii. Okolím Bolešin prochází dvě naučné stezky "Toulky okolím Bolešin I. a II. (každá v délce 2,5 km), které mapují pozoruhodnosti zdejšího kraje. V Mlýně Podhora poblíž Domažliček je možno navštívit navštívit muzeum malé vodní elektrárny.

Pramen: www.bolesiny.cz


Mapa