Hradešice - Černíč - místní část obce

První písemná zmínka o Černíči je z roku 1377, ale je velmi pravděpodobné, že ves v té době již existovala. Také půdorys odpovídá tomu, že se jedná o sídlo vrcholně středověkého původu. V 17. století patřila nalžovskému panství Ferdinanda Václava Švihovského z Rýzmberka a nakonec se stala součástí horažďovického panství. Roku 1654 bylo ve vsi zaznamenáno celkem 15 usedlostí z toho 11 selských gruntů. V rámci Horažďovicka představuje Černíč památkově poměrně hodnotné sídlo. Po obvodu rozlehlé návsi oválného tvaru stojí řada usedlostí prácheňského typu s hladkými fasádami a bránami. Uprostřed návsi v sousedství mohutné lípy stojí obdélná kaplička z 1. poloviny 19. století zasvěcená sv. Martinovi. Pod Černíčí se kdysi rozkládal také největší rybník v kraji zvaný Velký, který je zachycený na mapě stabilního katastru z roku 1837. 7. července 1854 se po vydatných deštích protrhla jeho hráz a následná povodeň způsobila velké škody až v Horažďovicích.

Mapa