Čímice - obec

První písemná zmínka o obcí Čímice je z roku 1357. Tehdy si koupili tři lány pozemků v Čímicích zdejší vesničané od Buška mladšího z Velhartic. Ten vlastnil v Pošumaví rozsáhlé panství, které zahrnovalo mnoho vesnic a hrad Velhartice a s největší pravděpodobností i hrad Rabí. Do historie se zapsal jako významný muž českého království a důvěrník Karla IV. Jejich přátelství nezapomenutelným způsobem opěvuje ve své Romanci o Karlu IV. Jan Neruda. V následující době o Čímicích nic nevíme a z propasti času se ves opět vynořuje až ve čtyřicátých letech 16. století. Můžeme však dovozovat, že do té doby byla dále součástí panství hradu Rabí. Po polovině 14. století se stal majitelem zdejšího území a hradu rabí rod pánů z Rýzemberka. Tyto državy získali Rýzemberkové koupí nebo prostřednictvím příbuzenských vztahů od pánů z Velhartic. Nejvýznamnějším příslušníkem rodu Švihovských z Rýzmberka byl Půta Švihovský (1460 – 1504), který zastával řadu významných státních úřadů (nejvyšší zemský sudí) a významně majetek rodu rozšířil (přestavěl hrad Rabí do finální pozdně gotické podoby).

Ves se dělila (nevíme od kdy) na dvě části – jedna patřila do žichovického panství a druhá k panství strakonických Johanitů (v polovině 17. století dokonce na tři části, kdy čtyři rolníci spadali pod dražkovické panství). Ve vsi tak byli dva kováři, dva rychtáři, dvě hospody (hořejší „Na Kovárně“, kde se prodávalo strakonické pivo a dolejší „U Krčmáře“ s žichovickým pivem) a dva mlýny, oba na Nezdickém potoce. Tento stav zachycuje už v polovině 17. století soupis poddaných, tzv. Berní rula. Na strakonické části tehdy hospodařilo 8 sedláků, mlynář, chalupník a 3 zahradníci. Čtyři největší sedláci (Pavel Svatoš, Jiřík Voříšek, Kryštof Havlík a Jan Votava) obhospodařovali každý 60 strychů polí (8,6 ha) a přivydělávali si i jako formani. V části vsi, náležející k panství Žichovice Alžběty, svobodné paní z Kolovrat, žilo 10 sedláků a chalupníků (největší měli jen 36 strychů polí) a mlynář. Sedláci chovali až 4 koně, páry volů, krávy ovce a prasata. Zahradníci s malou výměrou koně ani volský potah neměli.

Na konci 18. století stálo na žichovické části vsi 33 stavení a na té druhé 26. Do kostela se chodilo do Nezamyslic. Na počátku 19. století tu stála pastouška pro nemohoucí a nemajetné obyvatele obce čp. 20, obecní dům čp. 61 a škola čp. 63. Její původní budova z roku 1814 stála na místě dnešní budovy obecního úřadu a hostince na návsi. Ve vsi postupně vznikly také tři cihelny a pálila se zde kořalka. Ze živelných pohrom postihovaly obec nejvíce požáry. Během několika let jen v polovině 19. století vyhořelo 47 stavení.

Po zániku patrimoniální správy v roce 1848 došlo ke sjednocení obce v čele s volenými zástupci. Na žichovické části tehdy bylo 16 sedláků, 4 chalupníci a 12 domkářů a na strakonickém dílu 8 sedláků, 4 chalupníci a 13 domkářů. V roce 1879 bylo v Čímicích 84 domů se 732 obyvateli. Po roce 1900 jejich počet postupně klesal (v roce 1921 – 590, 1961 - 374, v současnosti kolem 150). V obci je nyní 119 domů a trvale jejich obydleno 69. ostatní slouží pro rekreační pobyt chalupářům.

Tajemný středověký hrádek

Pravděpodobně ve druhé polovině 14. století vznikl na ostrohu, který je součástí vrchu Lomec na okraji obce, nad Nezdickým potokem hrádek. Můžeme jen předpokládat, že si ho vybudoval nižší šlechtic, který byl buď povinován službou na hradě Rabí, nebo vlastnil v určité době část Čimic. Hrádek nebyl zatím přesně datován. Zůstalo po něm poměrně velké okrouhlé tvrziště o průměru zhruba 25 metrů. Plochu, kde stávala snad věžovitá hlavní stavba, obklopuje příkop s valem. V minulosti zde byly při kácení stromů nalezeny podkovy a různé železné předměty. Místní pověst sem přisuzuje dějiště dávné bitvy.

Švihovští hrad Rabí a část vsi prodali v roce 1548 a ponechali si blízké Žichovice, kde měli tvrz. I tento statek, jehož součástí byla i minimálně část vsi Čímic, pak záhy odprodali. V průběhu druhé poloviny 16. století se na žichovickém panství rychle vystřídalo několik majitelů. V roce 1603 ho získali Libštejnští z Kolovrat. Od roku 1709 panství drželi až do roku 1945 Lamberkové.

 

Kaple sv. Cyrila a Metoděje

Na místě stával v letech 1814 – 1859 velký dřevěný kříž (pozemku se říkalo „Na Travce“), u kterého se konaly pobožnosti. V roce 1861 byl na jeho místě postaven nový železný kříž na kamenném podstavci, který daroval Antonín Šmat z čp. 26. Ten také o rok později věnoval 30 zlatých na stavbu sousední kaple sv. Cyrila a Metoděje. Zbytek peněz na stavbu byl získán sbírkou a z rozpočtu obce. Kaple se začala stavět 20. srpna 1862 a vysvěcena byla 22. listopadu 1863. Obdélná kaple, postavená ve stylu tzv. selského baroka, je uzavřena polokruhovým presbyteriem. Autorem oltářního obrazu je Bedřich Kamarýt. V roce 2013 byla kaple zrekonstruována v rámci projektu „Rekonstrukce kaple sv. Cyrily a Metoděje a vybudování vycházkového okruhu“, který byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví z.s.p.o.

Zdroj: vysvětlující tabule na vycházkovém okruhu v Čímicích  


Mapa