Horažďovice - židovský hřbitov

Na novém židovském hřbitově se pohřbívalo od 19. století, jsou zde však umístěny náhrobky výrazně starší, přenesené ze zrušeného starého židovského hřbitova ležícího v blízkosti bývalé synagogy v Prácheňské ulici.


Mapa