Olšany - obec

První písemná zmínka o obci Olšany je z roku 1227. V té době patřil ženskému benediktinskému klášteru svatého Jiří v Praze na Hradě. 

Místní zajímavostí je kaplička, která je architektonicky a stavebně významnou stavbou, a která tvoří dominantu návsi. Kaple byla postavena v roce 1889, v roce 1925 došlo k její rekonstrukci a přestavbě. Kaple byla v této době doplněna o třípodlažní zvonici. V roce 2009 došlo k její opravě.

K Olšanům se vztahuje následující pověst:

Pocestný a světýlko

Jednou za tmavé noci vracel se jeden pocestný ze světa domů. Když se již blížil k Olšanům, narazil na bažinu. Nevěda kudy kam, naříkal, co si počne. Tu, kde se vzalo, tu se vzalo, před ním se natřásá světýlko. A kupodivu laskavě k němu promlouvalo: „Jdu ti na pomoc, abych tě z tohoto močálu vysvobodilo a na pravou cestu přivedlo. Jen klidně kráčej za mým světlem a brzy budeš z nebezpečenství vysvobozen.“ Pocestný však viděl kraj světa a hned poznal, kdo se mu to za přítele nabízí. Pravil: „Snad bych tvému lichocení uvěřil, ale znám tvé činy. Děkuji a raději posečkám, až se rozední.“ Teprve ráno viděl, v jaké byl šlamastice. Živ by odtud nevyvázl. Brzy našel pevnou cestu, z které předtím sešel, a dorazil šťastně domů.

Pramen: Ondřej Fibich, Prácheňský poklad, sbírka pověstí b. v.

 


Mapa