Nalžovské Hory - Velenovy - místní část města

První zmínka o obci pochází ze 13. století, kdy byla majetkem Jiřského kláštera na Hradčanech. V obci je stavební dominantou kostel sv. Jana Nepomuckého z 19. století.

O Velenovech se hovoří v následujících příbězích:

 O vlkodlacích   
Za Velenovy žili za dávných časů vlkodlaci. Když se mladé ženy opozdily na přástkách a šly samy za tmy domů, tu se jim vlkodlaci zjevovali v lidské podobě a lákali je do lesů. I na pocestné čekávali a sjednávali s nimi kupní smlouvy. Při tom jim dávali závdavek, ale takové peníze se následně proměnily v uhlí. To a ještě jiné věci vyprávěla babička Sourů.
 
Čertovské pozadí
Kousek od Velenov se vypíná vršek zvaný Hájek. Zde trčel ze země velký balvan, na němž prý čerti sedávali a otiskli zde své zadnice. Dělali si zde totiž oheň, při němž čekali na zbloudilé, aby jim usilovali o duši.
Pramen: Ondřej Fibich, Prácheňský poklad, sbírka pověstí b. v.

 


Mapa