Petrovice u Sušice - Kojšice - místní část obce

Dominantou osady je zámek, který v Kojšicích vystavěl Ferdinad Abele v roce 1850. Nový majitel Emanuel Forster nechal objekt v letech 1877-90 přestavět ve stylu novoromantismu. Dnes je zámek ve velmi špatném stavu. 

 

 Pověst:

 

O chlebových střevících 

 

Kdysi dávno stával na vrchu Hrnčíř u Petrovic pěkný a pevný hrádek (1). Z jedné strany byl chráněn hlubokými valy, z druhé pak strmou skálou, která se vypíná nad řekou Pstružnou. Bohatý rytíř, který na Hrnčíři žil, střežil zde zlato narýžované v řekách a potocích v okolí. Žena mu zemřela, ale měl tři rozmazlené dcery, které byly velice pyšné a oblékaly se do samého hedvábí. Nosily i zlaté střevíce, prokládané diamanty. S přibývajícími léty měly na otce stále větší požadavky. Jejich rozmařilost nebrala konce. Ten jim chtěl nahradit matčinu lásku a plnil všechna jejich přání.

 

A tak v době, kdy krasavice začali obletovat bohatí nápadníci, požadovaly na otci další neobvyklý dárek. Chtěly, aby jim pekař upekl střevíčky z chlebového těsta. Takové prý ještě nikdo doposud nenosil. Otec se zdráhal, snažil se dcerám neobvyklý nápad rozmluvit, ale nakonec souhlasil.

 

Sotva si dcery střevíčky z chleba obuly, obloha se zatáhla, blesky ji křižovaly a vítr lámal stromy kolem hradu. Prohřešily se tím proti Pánu Bohu. Když vřava skončila a obloha se vyjasnila, zbyla z hradu jen hromada kamení. Pod ní nalezl smrt pán hradu a jeho dcery se proměnily v kachny a žalostně kejhaly na rybníce pod skálou. Tak byly potrestány za rozmařilost.

 

Zlatý poklad zůstal uzavřen ve skále. Klíč od truhlice je uložen na zámečku v nedalekých Kojšicích (2). Každý rok na Velký pátek se skála otevírá, ale pro poklad se žádný odvážlivec zatím nevydal.

 

Pověst zaznamenal kronikář obce Petrovice u Sušice Josef Koudelka a vypráví ji i Vilém Kudrlička ve Sbírce pověstí a zvyků z Dolního Těšova a okolí.
1. Nad Jiřičnou se vypíná 622 m n. m. vrch Hrnčíř. Na jeho zalesněném východním výběžku zakončeném skálou stál ve středověku hrádek. Pevnost byla chráněna od přístupové západní strany zdvojenými příkopy. Vnitřní plocha hrádku je bez nadzemních stop zdiva. Archeologové datovali existenci hrádku do doby od konce 12. století do poloviny 13. století. Hrádek vybudoval neznámý stavebník nejspíše na ochranu dálkové soumarské cesty, která pod ním vedla.
2. Kojšice - malá ves u Jiřičné, ve které stávala ve středověku tvrz. V 18. století zde byl postaven několikrát přestavovaný zámeček. Dnes značně zchátralý.
 

Jiná pověst vypravuje o tom, že několik mužů chtělo kdysi vykopat na Hrnčíři ukrytou truhlu s penězi. Když ji už zvedali z díry, jeden z nich zaklel a truhla se propadla hlouběji. V ruce mu zůstal jen klíč, který je prý uschován v zámku v Kojšicích. Každoročně přiblíží se truhla o krok ve směru k Bavorsku. Za mnoho let prý vyplave na potoce pod Hrnčířem nebo ji zájemce může získat na Velký pátek, kdy se otvírají poklady.

Pramen: Pověsti z míst tajemných i kouzelných Pošumaví, vydala Místní akční skupina Pošumaví ve spolupráci s MAS sv. Jana z Nepomuku a Občanským sdružením Aktivios jako součást třísvazkové publikace Pověsti z míst tajemných i kouzelných v rámci projektu spolupráce "Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných a kouzelných", podpořeného z Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.2.1.

 


Mapa