Nalžovské Hory - Sedlečko - místní část města

První zmínka o vsi je z roku 1426. V té době patřila místní tvrz Janu Slonkovi ze Sedlce. S Nalžovy tvořila jedno panství od roku 1591.

 

Ohnivý pes 

 

Na cestě ze Sedlečka na Čejkovy vídali lidí v jednom místě ohnivého psa. Objevoval se v noci a nikdo si netroufal tudy jít. Rozhodli se sousedé toto strašidlo vypudit a postavili tam křížek. Od té doby byl pokoj.
 

Pramen: Ondřej Fibich, Prácheňský poklad, sbírka pověstí b. v. 

 


Mapa