Plánice - Muzeum Františka Křižíka

Rodný domek vynálezce je prostý, částečně dřevěný domek, jejž se Pláničtí snaží udržet už řadu let v dobrém stavu.

 

Sám Křižík později ve svých pamětech napsal: „Moji rodičové bydleli v Plánici postupně ve dvou bytech. V prvním z nich jsem se narodil, ale brzy nato jsme se odstěhovali do nového bytu, takže se pamatuji jen na tento druhý byt. Bylo to v plánickém Novém Městě, vedle Ševcovic hospody, zvané všeobecně U Banýřů.“

 

Původní expozice, pojednávající o životě a díle vynálezce, vznikla v domku pod názvem Křižíkova pamětní síň už v letech 1956 - 57. Tehdy byl také celý opraven, neboť si město připomínalo 110. výročí Křižíkova narození. Ve dnech 15. a 16. června 1957 se při této příležitosti konaly oslavy. V devadesátých letech však byla tato expozice už značně zastaralá a představovala osobu vynálezce zkresleně v duchu padesátých let.
Při oslavách 150. výročí narození Františka Křižíka v létě 1997 se zrodila myšlenka na vytvoření nové expozice. Jejím otcem byl hlavní archivář Národního technického muzea v Praze PhDr. Jan Hozák. Už na podzim téhož roku byla podepsána smlouva mezi městem Plánice, Národním technickým muzeem, Výstavištěm Praha a ČEZ, která určovala způsob renovace, vzhled nové expozice i nutné financování. Na podobě nové expozice se největší měrou podílel PhDr. Jan Hozák, který využil různých dokumentů se vztahem ke Křižíkovi uložených v Národním technickém muzeu a vytvořil z nich pro plánické muzeum kvalitní reprodukce. Zájemci si zde tak mohou prohlédnout například patentní listiny, diplomy, vyznamenání, ukázky z Křižíkovy korespondence, dobové fotografie, ukázky z tisku a mnohé další dokumenty i několik trojrozměrných předmětů připomínajících vynálezcův život a dílo. V expozici bylo rovněž uděláno nové osvětlení. ČEZ se na úpravě podílel finančně a Výstaviště Praha poskytlo rovněž peníze, ale i materiál a své zkušenosti. Slavnostní znovuotevření muzea se uskutečnilo 23. května 1998. PhDr. Jan Hozák společně s Mgr. Karlem Klímou, ředitelem pražského výstaviště, později získali za vytvoření nové expozice a další zásluhy o Plánici čestné občanství města.

 

Autor: Martin Kříž

 

O muzeu v rodném domku Františka Křižíka byl Českou televizí natočen pořad v rámci cyklu Toulavá kamera. Podívat se na něj můžete ZDE.

 

Adresa

Křižíkova
340 34 Plánice

Mapa