Nalžovské Hory - Velenovy - kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Velenovech. Ves patřila ve 13. stol. ke klášteru sv. Jiří na Pražském hradě. Roku 1591 se zde připomíná Radslav ze Vchynic a v roce 1601 Bedřich Švihovský, který ves trvale připojil k nalžovskému panství. Kaple sv. Jana Nepomuckého byla byla dostavěna a vysvěcena v roce 1909 především zásluhou Josefa Antonína Húlky, místního rodáka a českobudějovického biskupa. Kaple byla rekonstruována v letech 1964 a 1988 a dnes je významným zástupcem novorománského stylu v regionu.


Pramen: http://www.nalzovskehory.cz/ a Smolík Luboš, Kaple a kapličky Horažďovicka, vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, 2010

 

Adresa

Nalžovské Hory - Velenovy
341 01 Horažďovice

Mapa