Chudenice - Americká zahrada

Arboretum „Americká zahrada“ je jedno z našich nejstarších a nejvzácnějších botanických zahrad, které se soustřeďují na sbírku dřevin, stromů i keřů. Svůj název získala zahrada především tím, že v prvních letech po založení měly v zahradě převahu dřeviny původem ze Severní Ameriky. V dobových materiálech je přímo jako „Americká zahrada“ (Amerikanischen garten) nazvaná roku 1846 v titulu rozpočtového návrhu pro celý areál. 

Na podzim roku 1828 nechal tehdejší majitel Chudenického panství Eugen Czernin z Chudenic v lesním komplexu asi 1 km od lázeňského domu vykácet cca 2 ha plochy, vytrhat pařezy a odstranit kameny a celou plochu rekultivovat a oplotit. Tato lokalita mela původně sloužit jako školka a zásobárna pro vypěstování a doplnění stromu a keřů určených do lázní. Zároveň školka měla sloužit jako rostlinný materiál pro prodej. Tomuto původnímu záměru také odpovídá pravidelné uspořádání zahrady v obdélníkové délce a záhony, jež jsou patrné dodnes. 

První sazenice byly zakoupeny roku 1842 zahradníkem Zahnem v Bubenečském parku v Praze, odkud bylo dovezeno na 100 taxonů exotických dřevin a kultivaru. Na okraji zahrady byl postaven domek, do kterého byl nastěhován hlídač. Následujícího roku se pokračovalo v úpravách zahrady, když byly dovezeny další dřevin. V této zásilce byla mimo jiné i douglaska tisolistá, dnešní dominanta arboreta. Další dovozy rostlin jsou zaznamenány v roce 1844 z Erfurtu a znovu z Flottbecku. Pokračuje nejen výsadby do Anglického parku, ale i prodej školkařských výpěstku. Nabízený sortiment dle dochovaných dokumentů z roku 1847 obsahoval 62 různých druhů dřevin. Tehdy se vedení zahrady ujal lesmistr Básel, který úzce spolupracoval s botanikem Ladislavem Čelakovským, synem známého básníka. Tento botanik světového jména zajišťoval arboretu nové sazenice z celého světa, vědecky zpracovával odborné botanické poznatky ze zahrady a také přijímal návštěvy význačných botaniku z celého světa. 

V průběhu dalších let do první světové války byly vysázeny další dřeviny, většinou však již jednotlivé exoty a kultivary. V padesátých letech 20. století došlo v arboretu k několika technickým úpravám. Především byla zahrada v dolní části rozšířena a celá nově oplocena. Byl také zbourán starý zděný zahradní domek a místo něj postaven dřevěný altán.

V roce 1969 vyhlásilo Ministerstvo kultury ČSR arboretum za státem chráněný park jako vzácnou vědeckou, přírodní i kulturní památku. V současnosti je arboretum v majetku státního podniku Lesy CR, spravuje ji Správa CHKO Český Les a běžnou údržbu (sečení travní plochy, shrabání a odvoz spadaného listí a větví atd.) vykonává občanské sdružení Otisk.

Czerninova douglaska 

Nachází se v arboretu Americká zahrada. V roce 1843 zde byl poprvé vysazen jedlovec tisolistý (Pseudotsuga menziesii) neboli douglaska. Tento exemplář se nám zachoval do současnosti. Dle posledního měření, které proběhlo v květnu 2010 je výška kmene 32 m, výška celého stromu 34,8 m, obvod kmene 572 cm a obvod koruny 68 m.

 Pramen: městys Chudenice 

Adresa

Chudenice
339 01 Klatovy

Mapa