Nezdice na Šumavě - obec

Nezdice leží v kraji Karla Klostermanna, nedaleko Kašperských Hor, v údolí mezi lesnatými vrchy Javorníka, Ždánova a Sedla. Nadmořská výška v katastrech obce je od 590 do 1089 m n. m. Ves je poprvé zmiňována roku 1396, ale skutečná historie bude pravděpodobně starší.

 

Vzhledem k poloze obce bylo živobytí tehdejších obyvatel složitější než ve vesničkách v těsné blízkosti obchodních cest. Název obce vyplývá z toho, že původní chalupy byly dřevěné, nezděné. Na návsi stojí kaplička z roku 1898, původně zasvěcená P. Marii, později sv. Antonínu, se zvonem z roku 1728. Dominantou kraje, ve kterém se Nezdice na Šumavě nacházejí, je Strašínský kostel a hrad Kašperk. Ke Strašínskému kostelu patří naše obec farností i hřbitovem od jeho založení v roce 1254. Obcí protéká Nezdický potok. Dne 11. srpna 1925 postihla Nezdice na Šumavě velká povodeň. Toto datum je připomínáno jako černý den. V roce 1935 byl postaven obecní chudobinec. Podhorský kraj patřil v minulosti k velké slávě cirkusových muzikantů a světáků.

 

Proti obecnímu úřadu stojí chalupa špýcharového typu, která byla prohlášena kulturní památkou. Ve vsi jsou dvě studánky. Jedna "kouzelná" na parkovišti u obecního úřadu a druhá "zázračná" při silnici směrem na Kašperské Hory v části obce nazývané Račana. Vedle studánky na Račanech na domě čp. 148 je umístěna pamětní deska věnovaná rodákovi z Nezdic Stg. Čeňku Královi palubnímu střelci 311 čs.perutě RAF ve Velké Británii. 

 

K nezdické obci patří také osady Ostružno a Pohorsko. 

 

Kraj je opředen také pověstmi a bájemi. Jednou z nich je pověst o vodníkovi, kterého najdou návštěvníci sedícího na kameni po pravé straně silnice směrem na Strašín u penzionu „U potoka“ 

 

Pramen: OÚ Nezdice na Šumavě 

 


Mapa