Číhaň - obec

 Původní název Číhaná byl odvozen od slova "číhání" - místa, kde se číhalo na lovnou zvěř. 

 

Koncem 15. století patřila obec k panství Plánicko-Zelenohorskému, rodu pánů ze Štemberka. V roce 1552 byla zapsána obec Czihan do zemských desek. V roce 1601 je prodal Zdislav Jindřichu Vintířovi z Vlčkovic. Ten ji připojil ke Brodu, Vlčkovicím a Kolinci. Další majitelkou obce se stala v roce 1615 Anna Vinitířová z Chudenic. Za několik let připadla Číhaň Vilému Albrechtovi z Kolowrat Krakovských, který ji připojil k rozsáhlému panství Týnecko – Běšinskému. Tomu také patřila až do roku 1849. Byla zavázána svazkem poddanským, robotami, ale i soudní a politickou pravomocí zámku na Týnci.

 

Roku 1775 bylo v Číhani vystavěno pouze 26 obytných stavení. K dalšímu většímu rozšíření obce dochází až po roce 1839. V té době bylo v obci vystavěno nejvíce domků. V roce 1885 byla postavena nová silnice z Číhaně do Kolince. V roce 1889 byla založen hasičský sbor v obci. Jeho činnost trvá i dnes.V roce 1893 byla rovněž otevřená dvoutřídní škola. V těchto letech byly v Číhani prováděny ve velkém rozsahu kamenické práce a těžba žuly. Kamene se používalo na stavby silnic a pro výstavbu ve městech. Zde našlo obživu mnoho mužů z Číhaně i okolních vesnic.

 

Obec má tři části Číhaň, Nový Dvůr a Pláničku. Na území obce pramení říčka Bradlava, která se později stává Úslavou. Osidlování probíhalo od 16. století.

 

Na návsi obce stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1720 a zvonička

 

Památným stromem je lípa malolistá stará cca 200 let.  Tato lípa malolistá (Tilia cordata) roste na dvoře čp. 40 ve středu vsi. Dosahuje výšky asi 30 m a objemu kmene kolem 450 cm.

 

Historickými objekty jsou i dvě kapličky - na kopci Bukovák a v osadě Plánička. 

 

Pramen: internetové stránky obce www.cihan.cz 


Mapa