Dobršín - obec

Historie obce sahá do středověku, první zmínka je z roku 1372, název obce z konce 16 století. V té době vzniká dodnes urbanisticky zachovalé středověké jádro obce, náves s architektonicky a památkově cennou zástavbou. Z těchto důvodů je centrální část obce vyhlášena za památkovou rezervaci lidové architektury. Střed obce tvoří původní zástavba - špýcharské domy a selské stavení, které jsou zařazeny jako památky I. a II. kategorie. Náves v Dobršíně obklopují nízké zděné domy s širokými průčelími a vstupními branami. Rozlehlé usedlosti z 19. století doplněné špýchary (sýpkami) zastupují starší »špýcharový typ«. Ta stavení, jejichž sýpky jsou umístěny odděleně, patří k typu »franckému". Název obce je z konce 16 století. V té době vzniká dodnes urbanisticky zachovalé středověké jádro obce, náves s architektonicky a památkově cennou zástavbou. 

 

V horní části návsi je novogotická návesní kaple z roku 1869, památka I. kategorie. Kaple byla postavena v roce 1869 a je dominantou dobršínské návsi. Zasvěcena je Paní Marii Karmelské, kdy v červenci vždy o pouti je sloužena mše svatá. Kaple je vybavena pěkným dřevěným oltářem s obrazy a několika soškami. V kapli je také 14 obrazů křížové cesty. Na vrcholu kaple je zvonička. V roce 1977 byla provedena generální oprava a obnova kaple v hodnotě 350 tisíc Kč - byly zrekonstruovány střechy, fasády a vnitřní úpravy, včetně obnovy oltáře. V roce 1997 byl zčásti restaurován i mobiliář (7 soch světců), konzervován obraz hlavního novogotického oltáře a restaurováno sousoší Nejsvětější Trojice nad hlavním oltářem; kříž byl opraven v roce 1996; svým řešením a hmotou kaple dotváří neopakovatelný charakter dobršínské návsi, která patří k perlám lidového stavitelství v oblasti českého západu.

 

Kemp Dobršín

 

Je umístěn v příjemném prostředí u řeky Otavy. Je vybaven sociálním zařízením s teplou vodou, možnost sprchování, pitná voda rozvedena po tábořišti. Možnost stanování a místa pro karavany s připojením na elektrický proud. Parkování vozidel je možné na parkovišti i u stanů. V prostoru tábořiště je společenská místnost s televizí a prodejní kiosek a internetové připojení WI-FI. Možnost koupání v řece Otavě a vodáckých aktivit. V areálu je možnost sportovního využití - hřiště na kopanou , nohejbal, odbíjenou. Kemp je v provozu od 1 května do 15. září.

 

 

 


Mapa