Frymburk - obec

Pojmenování Frymburk pochází z německého jména Friedenburg. Jak již slovo „burg" v druhé části pojmenování samo napovídá, ve vsi se nacházel hrádek. Prvotní tvar Fridenburg má pak v první části složeniny „vriede" (z němčiny: mír, bezpečnost, ochrana). Tudíž se toto jméno vysvětluje jako hrad k ochraně nebo pro ochranu, zkrátka ochranný hrad. Zkomolením a zkrácením pak Češi vytvořili počeštěný název Frymburk, který lze doložit od roku 1416.

 

Obyvatelé vesnice si však postupem času museli zvyknout i na jiné pojmenování své vsi. V 60. letech minulého století si vládnoucí strana tehdejšího panujícího režimu vyžádala název pro obec výhradně český. A proto se vesnice přejmenovala podle nedaleko vzdáleného lesa Želenova na Želenov. Tato změna trvala ale pouze do roku 1992. Návrat k původnímu označení vsi si prosadili sami obyvatelé obce. Po úspěšném místním referendu se tak ze Želenova stal opět Frymburk a toto označení nese ves dodnes.

 

Šlechtické rody a vladykové se zpočátku nerozeznávali od sebe tak jmény jako erby. Na nich si zakládali více než na jménech. I u nás se v průčelí hradu nacházel jeden z takových středověkých erbů. Byl to erb pánů Sezimů z Friedenburku. První známí držitelé erbu oslí hlavy se vztyčenýma ušima pocházeli ze zámožného a rozvětveného rodu pánů z Kasejovic. V erbu byla černá hlava osla ve zlatém štítu,nad štítem veprostřed umístěná vpřed hledící kolčí přilba. Nad přilbou černozlatá přikryvadla, v klenotu 2 proti sobě stojící zlatá křídla se sedmi pery. Mezi křídly se pak znovu opakuje černá oslí hlava. Až v roce 1546 se pánům z Kasejovic dostává polepšení erbu od císaře, takže v klenotu vystřídala oslí hlavu koruna.

 

Ve Frymburku se nachází renesanční tvrz Želenov, která je situována pod návrším, na kterém ve 13. století stával hrádek. Na návrší je dnes z daleka viditelná kaple svatého Antonína. Pozoruhodností je i kamenná plastika u turistického odpočívadla nazvaná Frymburský král. 

Zdroj: .www.obecfrymburk.cz


Mapa