Plánice - Kratice - místní část města

Ves Kratice byla dříve rozdělena mezi několik majitelů. Další zprávu o vsi nacházíme v roce 1393, kdy zemřela panna Stanislava, která zde měla zapsáno věno. Později se Kratice staly součástí panství Zelená Hora, kde zůstaly až do roku 1584, kdy je získal Ladislav ze Šternberka. Kratice se pak staly součástí plánického panství Šternberků.

Nevíme přesně kdy byla v poplužním dvoře postavena gotická tvrz. Jednalo se o nejméně dvoupatrovou věž stojící vedle hospodářského zázemí. O jejím opevnění teké nic nevíme.

Když v roce 1587 prodal Ladislav ze Šternberka díl tvrze a poplužního dvora v Plánici, upravil si jako své sídlo kratickou gotickou tvrz. K věži tehdy přistavěl další část, a vytvořil tak dvojnásobně velkou třípatrovou renesanční budovu o rozměrech 21 x 9,3 metru, které se dodnes říká Barbora.

Kratická tvrz přestala plnit funkci panského sídla po roce 1638, kdy Šternberkové plánické panství prodali Jaroslavu Bořitovi z Martinic.

Historik Jiří Úlovec ve své knize Hrady, zámky a tvrze Klatovska píše: „Trojpatrová budova krytá nízkou valbovou střechou byla v minulosti považována za renesanční novostavbu z konce 16. století. Stavební průzkum prokázal její podstatně složitější vývoj. Jádrem je nepochybně dvojpatrová kamenná věž. Místnosti přízemí a pater, osvětlené ještě dnes zčásti dochovanými štěrbinovými okénky, byly překryty trámovými stropy.“

Zhruba šestnáct metrů vysoký objekt gotické a později renesančně rozšířené tvrze prošel později barokní přestavbou, která budovu změnila na sýpku. V minulých dobách sloužila jako skladiště pro potřeby JZD J. K. Tyla v Lovčicích. Nyní je v soukromém vlastnictví.

Zdroj: Ing. Martin Kříž


Mapa