Chudenice - Anglický park u zámku Lázeň

Jednou z dominant Chudenic je i „Anglický park“ u zámku Lázeň na okraji Chudenic. O této zahradě pochází první práva z roku 1798. Tehdy se ale hovoří o barokní, geometrické zahradě ve francouzském stylu v severní a jižní části a o „anglické partii“. V této době byl nově založený park osazován zejména dřevinami dovezenými z czerninského zámeckého parku v Krásném Dvoře. Park na Lázni byl budovám podle projektu zahradníka Jana Kristiána Thumstanglera. Práce prováděl panský zahradník Blumensagel a jeho pomocník Messner. Za účelem pěstování sazenic pro dosadby parku byla asi 1 km severozápadně založena školka, později přestavěna na arboretum dnes známé jako Americká zahrada. Práce v parku pokračovaly zejména v roce 1825 kdy bylo dováženo mnoho sazenic místních, ale i cizokrajných rostlin. V roce 1826 je v písemných pramenech zmiňován také skleník, později zimní zahrada, který však byl postaven již dříve za hraběte Jana Rudolfa Czernina.

 

Od roku 1834 o park pečuje zahradník Karel Zahn, který realizoval i své nápady. Péči se dostalo rovněž lesu, který zámecký areál přiléhá na severozápadě. Byly zde zřízeny nové cesty pro pěší i jízdu na koni. Součástí tohoto lesoparku byla rovněž rozhledna Bolfánek s kaplí, půvabný pavilonek Kuchyňka a Kvapilova jezírka. Zlatý věk zahrad, trval i za posledního hraběcího zahradníka Rudolfa Gebra, který na toto místo nastoupil v polovině ledna 1928 a vykonával jej až do své smrti v roce 1959. Kromě péče o park a zahrady na Lázni zajišťoval provoz zahradnictví, které dodávalo květiny a květinářské výrobky do širokého okolí. 

 

V roce 1945 byl czerninský majetek znárodněn. Park zarostl. Krásné okrasné i užitkové zahrady byly postupně zničeny, budovy sloužily plzeňským pivovarům jako zotavovna, později jako hotel. V prosinci 2009 byl areál opět navrácen do majetku Czerninů z Chudenic. Park byl systematicky vyčištěn od nežádoucích dřevin a černých skládek. Počalo se s obnovou částí zámku a vedlejších budov. Zámek je dnes letním sídlem rodiny a je nepřístupný. Omezen je i vstup do parku.

Pramen: městys Chudenice 

 


Mapa