Chudenice - zámek Lázeň

Vrch Žďár u Chudenic byl odpradávna kultovním místem keltů, slovanů a křesťanů. Prameny pod ním byly považovány za posvátné a léčivé. Po postavení poutního kostela na tomto vršku, se toto místo těšilo stále větší oblíbenosti, a to nejen z řad poutníků. Bylo tedy jen otázkou času, kdy se místu vývěrů dostane větší pozornosti z řad hraběcího rodu Czerninů z Chudenic. 

Roku 1786 se poprvé v písemných pramenech setkáváme s názvem „Badhaus“, tedy lázeňský dům, což byla jen dřevěná budova. V letech 1792-1794 byla za Jana Rudolfa hr. Czernina z Chudenic přestavěna na zděnou lázeňskou budovu a o pět let později okolí zvelebeno zahradou. Tato zahrada byla v letech 1823 – 1826 rozšířena a byl založen anglický krajinářský park. Autorem je zahradník Jan Kristián Thumstängler. Nový zámeček byl velmi oblíben hlavně hraběcí rodinou, která ho využívala jako své letní sídlo. 

Po mnoha přestavbách a úpravách získal dnešní podobu zámek Lázeň v roce 1870. Přijíždělo sem mnoho lázeňských hostů a známých osobností. Například zde pobýval ke konci svého života národní buditel a lingvista Josef Dobrovský, který byl velkým přínosem pro Chudenice i okolí. Jeho pobyt připomíná pomníček v lipové aleji nedaleko zámku. Dále zde pobýval historik František Palacký, spisovatel J. E. Vocel. Botanik a univerzitní profesor Ladislav Čelakovský, který byl velkým pomocníkem hr. Czerninovi při zakládání anglického parku i arboreta, botanik Kašpar hrabě Šternberk, a jiné významné osobnosti. V zámecké oblasti se odehrávají i první kapitoly románu Antonína Zápotockého Rozbřesk. 

Dnes je zámek Lázeň opět v majetku rodu Czerninů z Chudenic. Je uvnitř kompletně opraven a upraven do původní podoby, kdy zde Czerninové z Chudenic pobývali před konfiskací. Po opravení střešní krytiny bude opravena i fasáda, což je asi již poslední, co zámku chybí. V roce 2013 byl obnoven anglický park před zámkem Lázeň a hraběcí rodina, po vzoru svých předků, využívá zámku jako svého nejen letního sídla. Zámek je veřejnosti nepřístupný, anglický park okolo zámku však zve veřejnost ke krásné procházce. V současné době je ale i ta omezena, kvůli padání stromů. 

Pramen: městys Chudenice 


Mapa