Chudenice - kaple sv. Anny

Velká barokní kaple byla postavená v roce 1766 vrchním správcem chudenického panství, Václavem Podivínem Holečkem. Je to prostá stavba eliptického tvaru, na východní straně je předsíň se vchodem. Na západní straně uvnitř kaple je oltář a za ním průchod do malé sakristie. Horní polovina kaple je členěna šestnácti pilastry, které podpírají hlavní římsový a je v bocích prolomena dvěma barokními okny. Střecha je sedlová s cibulovou věžičkou. Roku 1786 byla tato kaple předělána na hřbitovní. 

Dodnes se zde každý rok slouží poutní mše ke cti sv. Anny a mše za zemřelé.

Pramen: městys Chudenice


Mapa