Chudenice - sakurová alej

Sakurová alej na okraji Chudenic každoročně v době květu láká stovky lidí, kteří se tam fotografují a obdivují krásné sakury. Koruny těchto stromů se totiž proměňují v druhé polovině dubna v obrovské růžové pugéty Jen málokdo z nich ale ví, že tato alej má své jméno. Říká se jí tu "Alej mládí" a vznikla před 33 lety, v roce 1987.

Tehdy se rozhodla Základní organizace Českého svazu ochránců přírody spolu se Sborem pro občanské záležitosti v Chudenicích, že vykácí odumírající třešňovou alej a nahradí ji novou výsadbou. (Mezi pamětníky se hovoří také o tom, že některé jabloně prý byly přeroubovány sakurami). Nejprve se podle obecní kroniky musely vykácet staré třešně a vyhloubit jámy v kamenitém podloží, což prý byla velmi úmorná a lopotivá práce. Po návozu zeminy pak vysadili rodiče, v tom roce narozených dětí, po dvou sakurách. V roce 1987 tak bylo vysazeno 20 stromků a v roce 1988 pak 40 sakur. 

Alej mládí tak měla v roce 1988 celkem 60 nových stromků, z nichž každý má své jméno. V sázení se mělo každým rokem pokračovat. Mohla to být pěkná tradice, ale už v roce 1989 obecní kronika píše o nezájmu o další výsadbu stromů v této aleji. Přesto tu máme unikát, atrakci která není nikde v nejbližším okolí k vidění. Podle některých zmínek je sakura rostlinou s nejdelším šlechtitelským rodokmenem. Odhaduje se, že v Japonsku se sakura pěstovala a šlechtila ještě před obdobím Heian (794–1185 př.n.l.). Do Evropy se však paradoxně dostala z Číny, kam se ze Země vycházejícího slunce rozšířila. Sakura u nás v poslední době nabírá na své oblíbenosti. Jedná se totiž o nižší strom, který má tvar koruny do písmena V. Patří mezi vynikající kvetoucí stromy, květy se objevují od dubna do května. Úchvatně působit jako solitér, ale opravdový skvost nastává, pokud je z nich vytvořeno stromořadí či alej přesně jako u nás v Chudenicích.

Pramen: městys Chudenice 


Mapa