Chudenice - zámecká lípa

Zámecká lípa je chráněný památný strom na terase před hlavním vstupem do Starého zámku. Byla zasazena roku 1776, při přestavbě zámku. Zdravá lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) roste v nadmořské výšce 495 m. Obvod jejího kmene měří 388 cm a koruna sahá do výšky 20 m (měření 2004). Chráněna je od roku 1978 pro svůj vzrůst a věk. Tato lípa není jediná v okolí Starého zámku. 

Na jižní straně nádvoří roste 150 let stará lípa. Čtyři lípy u zdi k vinárně byly vysazeny po parcelaci pozemků. Vysazovali je dcera MUDr. Šetky, Liběna, s dědečkem Zoubkovic - zaměstnanec při velkostatku Czerninů z Chudenic, a to kolem roku 1920.

Pramen: městys Chudenice

 


Mapa