Podmokly - obec

Podmokly jsou malebná vesnička v šumavském podhůří, 4 km vzdušnou čarou na východ od Sušice, v údolí Podmokelského potoka. 

Podmokly patří do oblasti Podlesí, odkud od nepaměti odcházeli obyvatelé za prací do celého světa jako řemeslníci, hudebníci, cirkusáci...Od roku 2003 má obec svůj znak a prapor, jehož motiv vystihuje historii a polohu obce. Modrá barva znázorňuje vodu, stříbrné ostrve poukazují na keltské osídlení a stříbrná lyra je odkazem hudební tradice související s pobytem prof. Václava Kopty.

  Historicky nejzajímavější částí Podmokel je komplex řadových židovských domků s navazující synagogou (čp. 55), který najdeme na severním okraji obce při silnici do Sušice. Pozdně barokní budova synagogy (jádro stavby datujeme do 80. let 18. století) byla později ještě rozšířena, její současná podoba pochází z konce 19. století. Počátek židovského osídlení vsak spadá do hlubší minulosti, první Židé se v Podmoklech usazovali již od poloviny 17. století. Jejich přítomnost byla značným ekonomickým přínosem pro šlechtické majitele zdejšího deskového statku. Prosperující a početná židovská komunita, která v době největšího rozkvětu čítala téměř 100 osob, se začala vytrácet ve 2. polovině 19. století v návaznosti na všeobecný trend odchodu obyvatel venkova do měst, definitivní tečku za liturgickým životem v podmokelské synagoze pak učinil v roce 1872 požár, jemuž padla za oběť takřka polovina vsi. Budova synagogy byla poté Židovskou obcí prodána a využívána k bydlení až do současné doby. V roce 2015 byl objekt prohlášen kulturní památkou (rejstr. č. 105747) a probíhá zde rekonstrukce s návratem k původnímu určení stavby.

Budova bývalé synagogy s přilehlou rázovitou částí obce, obývanou až do konce 19.století početnou židovskou komunitou, se nachází na severním okraji obce u silnice ve směru na Sušici. 

 V obci se nachází barokní kaple z přelomu 18 a 19. století, pomník padlých z I. světové války a dnes již téměř k nepoznání přestavěná budova zámku a bývalého deskového statku, kde 16 let žil profesor hudby Václav Kopta, který proslavil českou hudbu a poezii daleko za mořem. V srpnu roku 1891 manžele Koptovy v Podmoklech navštívil před svou cestou do Ameriky Antonín Dvořák.   

 Trochu stranou od Podmokel, na úbočí Kalov, se pak nachází jeden z nejromantičtějších židovských hřbitovů v Pošumaví s krásným výhledem k Žihobcům a Javorníku se Žďánovem. Ke hřbitovu se dostanete pěšky od zemědělského objektu kolmo vzhůru přes pastvinu, nebo třeba na kole po vrstevnicové cestě po úbočí Kalov z Velké Chmelné nebo z Roku.

V Podmoklech se, kromě židovského hřbitova ve stráni nad obcí, nachází i hřbitov křesťanský. Zřízen byl z rozhodnutí církevních autorit roku 1680 jako místo posledního spočinutí obětí morové epidemie a nachází se při cestě ze vsi v blízkosti Kotálovských Dvorů. Označuje ho drobná, zděná kaplička s prostým kovovým křížkem.

Zajímavé jsou i sluneční hodiny na návsi před kapličkou.

 Do obce Podmokly je možné se dostat autem nebo autobusem ze Sušice po silnici II. třídy č. 171, nebo na kole, kdy je možno odbočit z cyklostezky č. 12 Otavská ve Velké Chmelné směrem na Podmokly. Parkovat lze na návsi.

Možnost stravování ani občerstvení bohužel v obci není.

Ubytování:

Turistická ubytovna, č.p. 66, rezervace přes obecní úřad

Obecní úřad Podmokly, Podmokly 38, 342 01 Sušice

tel. +420 376 526 498, mob. +420 774 110 737,

email: info@podmokly.cz, www.podmokly.cz


Mapa