Horažďovice červený okruh

Červený okruh: Horažďovice – Svatá Anna – Boubín – Prácheň – Horažďovice (cca 10 km)

Výchozím místem je turistický rozcestník na okraji parku na náměstí – vpravo od turistické mapy KČT. Dle značek – červených „psaníček“ – k mostu pro pěší přes řeku Otavu a za mostem vlevo. Po cca 300 metrech se červené psaníčko odpojuje od červené pásové značky a zahýbá před jatkami vlevo, podél plotu k rybníkům a řece Otavě.

Po polní cestě vpravo kolem památníku bitvy Rudolfa Habsburského do kopce ke kapli u Svaté Anny a odtud okolo motokrosového areálu po silnici do Svatého Pole. Projdeme vesnicí a na konci po polní cestě vpravo dojdeme okolo rybníka Velký Šibenik do Boubína. Po pravé ruce máme při tom vrch Hůrka s nadmořskou výškou 506,5 m.n.m.

Projdeme vesnicí Boubín a odbočíme vlevo ze silnice. Jdeme při pravém okraji lesa, který pokrývá celý vrch Svitník a dojdeme na silnici pod Práchní. Po pár metrech po této silnici odbočíme vpravo a vyjdeme na Prácheň. Odtud pokračujeme po označené cestě do Horažďovic.

Mapa