Jihozápadní okruh z Horaždovic (40 km)

Jihozápadní okruh z Horaždovic (40 km)

Z Horažďovic se po cyklotrase č. 312 vydáte do kopce směrem na Velké Hydčice. Na kopci zahnete doprava k nedaleké zřícenině hradu Práchně, pak pokračujte do Velkých Hydčic, kde Vás na návsi uvítá kaple sv. Františka z Assisi.

Dále pojedete v krásné krajině mezi loukami a lesy podél řeky Otavy do Žichovic, kde se napojíte na silnici, odbočíte vpravo a za chvilku Vás již z dálky uvítá silueta nejrozsáhlejší zříceniny v Čechách, Rabí. Pod náměstím zahnete po silnici na Budětice a nádhernou krajinou přírodního parku Buděticko dojedete do nedalekých Hradešic. Ty jsou známé první výrobou českého salámu „Uheráčku“.

U křižovatky s hlavní silnicí stojí farní kostel Proměnění Páně z druhé poloviny 14. století. Z Hradešic můžete vyjet východním směrem na Malý Bor - místo proslavené především vítěznou bitvou Jana Žižky v roce 1420. Při příjezdu do vsi uvidíte kostel sv. Máří Magdaleny, pak projedete vesnicí po silnici na Horažďovice a v kopci na poslední křižovatce odbočíte doleva na Břežany. Ty byly jako jedna z prvních vsí na Klatovsku prohlášeny vesnickou památkovou zónou. Uvidíte zde zachovalé selské statky se zděnou architekturou lidového baroka.

Odtud se vydejte do kopce směrem na Pačejov a po cyklotrase č. 2046 se vraťte přes Třebomyslice zpět do Horažďovic.


Mapa