Severovýchodní okruh z Horažďovic (44 km)

Severovýchodní okruh z Horažďovic (44 km)

Z Horažďovic se vydáte po cyklotrase č. 312 směrem na Předměstí, kde za železničním mostem zahnete doleva a po cestě mezi rybníky, lesy a poli pojedete do Babína.

Napojíte se na silnici do Svéradic, projedete vsí po hlavní silnici směrem na Čečelovice, kde odbočíte na cestu do Kadova. Na návsi si prohlédněte tvrz a na okraji vesnice, kousek od silnice na Vrbno, jeden z největších viklanů v České republice – Kadovský viklan.

Poté se po cestě lesem ( po cyklotrase č. 2162) vydejte do Chanovic, dále přes Defurovy Lažany kolem 270 let staré památné lípy do Kvášňovic. Dominantou obce je pozdně románský kostel sv. Bartoloměje ze 13. století.

Odtud se můžete vrátit přes Olšany, Pačejov, Třebomyslice do Horažďovic.

Mapa