Severozápadní okruh z Horažďovic (46 km)

Severozápadní okruh z Horažďovic (46 km)

Z Horažďovic se vydáte po cyklotrase č. 2046 směrem na Třebomyslice.

Uprostřed vsi zahnete doprava a pojedete přes Horažďovickou Lhotu do Velkého Boru, rodiště vynálezce rychlopalné ručnice, Sylvestra Krnky. Při průjezdu vsí uvidíte původně románský kostel sv. Jana Křtitele z poloviny 13. století a na poslední křižovatce se vydáte doleva po silnici do Svéradic.

Na západním konci obce stojí kaple sv. Bartoloměje z druhé poloviny 16. století. Vy však zahněte na návsi doleva a okolo sportovního areálu se vydejte na Slatinu. Ve vesnici, po levé straně od silnice, uvidíte zrestaurovanou bývalou synagogu. Pak jeďte do kopce, na jehož vrcholu, se po pravé straně v lese nachází židovský hřbitov z roku 1723.

Po silnici dojedete do Chanovic. Tady si prohlédněte barokní zámek spolu s areálem skanzenu lidové architektury ze Šumavy a Pošumaví.

Vydejte se do kopce po silnici přes Novou Ves, v Řesanicích zahněte doleva a dojedete do Oselec.

Vydejte se po silnici na Plzeň, v Kotouni pod kopcem zahněte u rybníčku doleva – uprostřed lesů vyvěrá pramen léčivé vody Kloubovky. Vraťte se zpátky do Oselec a odtud se vydejte přes Chlumy, Nekvasovy, kolem Kozčínského rybníka do Olšan, kde se dochovaly statky barokní lidové architektury.

Přes Pačejov a Třebomyslice dojedete zpátky do Horažďovic.

Mapa