Horaždovice - Prácheň

Hrad Prácheň vznikl zřejmě ve 12. st. a převzal úkol střežit pootavskou kotlinu. Písemné prameny hovoří o kastelánovi Vítku z Prčice, který byl zároveň vysokým úředníkem na přemyslovském dvoře. Známý je i Diviš z Divišova, který na Práchni vládnul jako správce za Přemysla Otakara I. V roce 1315 daroval Jan Lucemburský hrad Bavorům ze Strakonic, kteří vlastnili i Horažďovice.

Při obléhání města husity byl hrad zpustošen. 1483 koupili hrad Švihovští. Půta Švihovský hrad opravil tak, že byl obyvatelný. Od 15. st. hrad ztratil na významu. Na tehdejší dobu to byl rozsáhlý hrad. Hlavní zeď měla délku 140 m, protější stejnou, největší šířka byla 40m. Silná zeď s okrouhlou věží oddělovala předhradí od hradu s 11 obytnými místnostmi na nádvoří. Okrouhlá věž je patrná dodnes. Měla průměr 8 m. Strana obrácená k městu byla zesílena 4 baštami. 1868 byl z Práchně odvezen na slavnostním voru kámen do základů Národního divadla.

Pod hradem stojí kostel zasvěcen původně sv. Klimentu, později sv. Vojtěchu. Vznik kostela se datuje do konce 13. st. Kolem r. 1500 byl přestavěn do pozdně gotického slohu, tím byl zbaven původní podoby.

Nad zemědělským objektem pod hradem bylo slovanské hradiště z 10. století. To dokladovaly četné archeologické nálezy.

Mapa