Prácheňsko pod Práchní, u zlatonosné Otavy

Letošní novinkou je publikace "Prácheňsko pod Práchní, u zlatonosné Otavy", která vznikla jako nový turistický průvodce krásným krajem vrámci Pošumaví.

Publikace navazuje na naší edici a pevně věříme, že nebude poslední novinkou v tomto duchu. 

K realizaci nových publikací potřebujeme zejména podněty od vás, od Partnerů, a rádi se pak na nich budeme podílet.

https://www.toposumavi.cz/posumavi/user/2022/dokumenty/Web-Prachensko%20pod%20Prachni%20u%20zlatonosne%20Otavy.pdf